Home

Het ondernemerschap is veelzijdig en het vraagt veel inzet en inzicht van de ondernemer. Vereist discipline, vakmanschap en continue innovatie. De ondernemer moet zich staande houden in een concurrerende markt en dient commerciële kennis en vaardigheden te bezitten. De entrepreneur heeft overtuigingskracht, enthousiasme en vooral begeestering om zijn of haar bedrijf te promoten en op de kaart te zetten.

In zonnige economische tijden was het een stuk gemakkelijker voor de ondernemers, maar heden te dage is het economisch vaarwater een stuk wilder geworden. Door vermindering van de vraag en een groter aanbod staat de markt onder druk. De ondernemer heeft het een stuk zwaarder gekregen.
 
Met meer dan 31 jaar ondernemerschap heb ik mijn visie bepaald en over de diverse vakdisciplines waaronder bedrijfsfotografie, website bouw en ondernemingscoach uitgerold. Op het eerste gezicht lijken de werkzaamheden niet veel met elkaar te maken te hebben, echter is er een rode draad door het verhaal te trekken, namelijk communicatie.
 
Zonder communicatie geen verklarend beeldmateriaal die de klant wenst, zonder communicatie geen website met de daarbijbehorende applicaties die de klant wenst en als laatste is communicatie het draagvlak om met een ondernemer te sparren en te luisteren naar zijn of haar verhaal.